wróć

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica Wtorek, 4 kwietnia 2023 Ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. : ”Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica”, czyli w dużym uproszczeniu na rewitalizację ulicy Zdrojowej, termin składania ofert do 23 marca.

Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina Poniedziałek, 20 lutego 2023 CYFROWA GMINA czyli bezpieczeństwo danych w sieci!

Remont drogi gminnej ul Jana Pawła II w Szlachtowej

Remont drogi gminnej ul Jana Pawła II w Szlachtowej Piątek, 17 lutego 2023 Zadanie "Remont drogi gminnej ul Jana Pawła II w Szlachtowej" to zadanie które zostało przygotowane i złożone w naborze Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2023 rok, remont odcinka 463 mb od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania  w kierunku...

Remont Mostu Flisaków

Remont Mostu Flisaków Środa, 18 stycznia 2023 Do realizacji została zlecona dokumentacja związana z remontem Mostu Flisaków na potoku Grajcarek w Szczawnicy. Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami oraz kosztorysem robót posłuży do złożenia wniosku z Funduszy Unijnych Współpracy Polska -

Projekt sieci wodociągowej na ul.Pienińskiej

Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Została podpisana umowa na opracowanie Projektu sieci wodociągowej na ul. Pienińskiej w Szczawnicy wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim (z przedmiarem robót). Umowa została podpisana z Panem Piotrem Wojtczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą...

Remont ulicy Zawodzie

Remont ulicy Zawodzie Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Remont drogi gminnej Zawodzie na odcinku 300 mb oraz kanalizacji deszczowej został zgłoszony do odbioru i w najbliższych dniach przewiduje się przejście do procedury odbiorowej.

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 |

GALERIA