wróć

Remont Mostu Flisaków

Remont Mostu Flisaków Środa, 18 stycznia 2023 Do realizacji została zlecona dokumentacja związana z remontem Mostu Flisaków na potoku Grajcarek w Szczawnicy. Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami oraz kosztorysem robót posłuży do złożenia wniosku z Funduszy Unijnych Współpracy Polska -

Projekt sieci wodociągowej na ul.Pienińskiej

Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Została podpisana umowa na opracowanie Projektu sieci wodociągowej na ul. Pienińskiej w Szczawnicy wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim (z przedmiarem robót). Umowa została podpisana z Panem Piotrem Wojtczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą...

Remont ulicy Zawodzie

Remont ulicy Zawodzie Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Remont drogi gminnej Zawodzie na odcinku 300 mb oraz kanalizacji deszczowej został zgłoszony do odbioru i w najbliższych dniach przewiduje się przejście do procedury odbiorowej.

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 |

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 31 maja 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr.2 w Szczawnicy.

Zrealizowane w 2016 r.

Zrealizowane w 2016 r. Poniedziałek, 11 lipca 2016   Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Zrealizowane w 2015 r.

Zrealizowane w 2015 r. Piątek, 17 lipca 2015   Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

GALERIA