Przejdź do stopki

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe

Treść

 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe

 

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

 

Niniejszy projekt ma na celu działania polegające na wymianie starych źródeł c.o. i c.w.u. na nowe kotły o określonych parametrach wraz z dofinansowaniem prac związanych z
koniecznością przygotowania określonych instalacji. Wnioskodawca zakłada, że modernizacji poddanych zostanie 199 urządzeń grzewczych będących źródłem ciepła. Główne kategorie kosztów niniejszego projektu stanowić będą: koszty związane z wymianą 199 szt. źródeł ciepła; przeprowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz obniżenia niskiej emisji. Głównymi odbiorcami niniejszego projektu będą mieszkańcy gminy Szczawnica a także turyści oraz kuracjusze przebywający na jej terenie. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, projekt będzie realizowany w kilku etapach:
1. Procedura aplikowania o środki wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
2. Organizacja projektu. W ramach tej części przygotowany zostanie regulamin udziału w projekcie określający kryteria, konieczność uczestnictwa w ocenie energetycznej, procedury naboru do projektu, dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu i inne warunki uczestnictwa. Ponadto faza ta obejmuje prowadzenie kampanii, w której Wnioskodawca poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego projektu. W fazie organizacyjnej prowadzony będzie również nabór zgłoszeń, weryfikacja kryteriów oraz ocena energetyczna budynków. Faza organizacji obejmuje również działania polegające na wykonaniu prac tj. wymiana kotłów, instalacji itp. wraz z ich udokumentowaniem i działaniami dot. odbiorów w/w prac. W fazie tej będą prowadzone również wizyty monitorujące, które będą weryfikować czy odbiorcy użytkują dofinansowane urządzenia zgodnie z wymogami dofinansowania.
Przedmiotem projektu jest wymiana w 1199 budynkach na terenie gminy Szczawnica przestarzałych źródeł ciepła na:
1. piece na ekogroszek (174 szt.)
2. kotły na drzewo - 25 szt.)
Całkowita wartość projektu: 1 817 165,14 zł
Wartość dofinansowania: 1 789 855,56 zł

 

Uchwała nr 305 (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.pdf)

Kopia zaswiadczenie o pomocy de minimis (.xlsx)

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (.pdf)

Oświadczenie vat (.docx)

RODO (.docx)

Załącznik nr 1 (.doc)

Załącznik nr 2 (.doc)

Załącznik nr 3 (.doc)

Załącznik nr 4 (.doc)

Załącznik nr 5 (.doc)

 

 

Informacje w prasie (wycinki):

Z Doliny Grajcarka 326

Z Doliny Grajcarka 327

Z Doliny Grajcarka 329

Z Doliny Grajcarka 332

Z Doliny Grajcarka 337

Z Doliny Grajcarka 338 - wkładka (.jpg)

Z Doliny Grajcarka 340 - wkładka (.pdf)

Z Doliny Grajcarka 343 (.pdf)

Z Doliny Grajcarka 343 forma tekstowa (.pdf)

Prezentacja - ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica (.pdf)