Przejdź do stopki

Petycja Państwa Justyny i Bogdana Wójcickich, adresowana do Rady Miejskiej w Szczawnicy dotycząca „zmiany organizacji ruchu wprowadzonej na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy.”

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 7 października 2020 roku na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Państwa Justyny i Bogdana Wójcickich,  adresowana do  Rady Miejskiej w Szczawnicy dotycząca „zmiany organizacji ruchu wprowadzonej na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy.”

 

Skan petycji .pdf

 

Inrormacja o rozstrzynięciu petycji .docx

 

Uchwała 187 w sprawie petycji 5 z 2020 roku skan .pdf

Forma dostępna Uchwały 187 w sprawie petycji 5 z 2020 roku .pdf