Przejdź do stopki

Petycja Pana Radosława Zagórowskiego, wzywająca Radę Miejską w Szczawnicy do „pilnego przyjęcia uchwały” o treści podanej przez Autora petycji.

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pana Radosława Zagórowskiego, wzywająca Radę Miejską w Szczawnicy do „pilnego przyjęcia uchwały” o treści podanej przez Autora petycji.
(Skan petycji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).


Skan petycji (.pdf)

Wezwanie do uzupełnienia petycji (.pdf)

Informacja o sposobie załatwienia petycji (.docx)

Zawiadomienie (.pdf)