Przejdź do stopki

Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej Polsko – Słowackiej

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała dofinansowanie na realizację mikroprojektu pn. „Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej Polsko –Słowackiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół oraz poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Szczawnica oraz Miasta Spiska Bella poprzez transgraniczną wymianę dotychczasowych praktyk w zakresie innowacyjnych metod nauczania programowania i robotyki.
W ramach realizacji projektu, planuje się:
1.Utworzenie dwóch pracowni do nauczania programowania i robotyki,
2.Organizację profesjonalnych szkoleń dla kadry Szkoły Podstawowej nr.1 oraz Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy,
3.Realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,
4.Transgraniczną wymianę doświadczeń w zakresie nauczania programowania i robotyki – spotkanie Partnerów Projektu,  
Budżet projektu 56 900,08 € w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 42 322,27 €, Współfinansowanie krajowe 14.577,81 €.

Okres realizacji projektu: 1.04.2021 - 31.12.2021

 

Plakat przedstawia informacje na temat realizacji projektu „„Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej Polsko –Słowackiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Po prawej stronie plakatu widnieją zdjęcia związane z tematyką robotyki, na dole strony znajdują się logotypy instytucji dofinansowującej realizację projektu oraz logotypy instytucji uczestniczących w realizacji projektu.

„Roboty już z Nami” - link do informacji szczegółowych

„Szkolenia nauczycieli – ROBOTYKA”

" PRACONIE ROBOTYCZNE JUŻ GOTOTWE "

„Realizacja zajęć edukacyjnych”

"Warsztaty z partnerem projektu"