Przejdź do stopki

W związku z planowanym na środę 13.03.2024 r. rozpoczęciem robót w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Głównej do budynku „Perła” w Szczawnicy” wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym oraz pieszym. Droga biegnąca obok budynku kina, w dni robocze w godz. 7:30 do 16:30 może być zamknięta dla ruchu kołowego.

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że na terenie gminy są przeprowadzane PLANOWE kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania wytycznych zawartych w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z remontem ul. Słona Młaka, od czwartku 22.02.2024 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym. Roboty powinny się zakończyć w ciągu około 2-3 miesięcy.

Zdjęcia