Przejdź do stopki

Odpady komunalne odbierane są naprzemiennie (jeden tydzień odpady segregowane, kolejny tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.) z podziałem na rejony, zgodnie z harmonogramem znajdującym się w załącznikach pod artykułem.

Zdjęcia