Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty.

Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy

Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy Środa, 21 lipca 2021 Zadanie: Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy ujętego na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim oraz w związku z Porozumieniem w sprawie określenia...

Porządek posiedzenia Komisji

Poniedziałek, 19 lipca 2021 Porządek posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 22 lipca 2021 roku, o godzinie 15.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czwartek, 15 lipca 2021 1. Stanowisko pracy: Stanowisko ds. kadr i BHP

Porządek obrad sesji

Czwartek, 15 lipca 2021 RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

Obwieszczenie

Środa, 14 lipca 2021 Szczawnica, dnia 14.07.2021 r.

Obwieszczenie

Środa, 14 lipca 2021 Szczawnica, dnia 24.06.2021 r.

Informacja

Wtorek, 29 czerwca 2021 Szczawnica,  23 czerwca 2021 r.