Obwieszczenie

Obwieszczenie Środa, 22 czerwca 2022 Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

Obwieszczenie

Wtorek, 21 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 21.06.2022 r.

Ogłoszenie

Wtorek, 14 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 14 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 10.06.2022 r.

Ogłoszenie

Piątek, 3 czerwca 2022 Szczawnica, 27 maja 2022 r.

Zarządzenie 0050.OW.33.2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022

Wtorek, 31 maja 2022 Zarządzenie nr 0050.OW.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022