Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1467/10 o powierzchni 0.630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej został zakończony wynikiem pozytywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 marca 2024 r do 16 kwietnia 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica