Baner kwiecień 2023
Baner czerwiec 2023
Baner sierpień 2023
Baner wrzesień 2023
baner lipiec 2023
maj
Przejdź do stopki

Pieniny, niezwykły i tajemniczy zakątek Polski, gdzie góry spotykają się z kulturą, a tradycja wciąż żywa, tkwi w sercach mieszkańców. Właśnie w tym malowniczym regionie, na pograniczu dwóch pięknych miejscowości, Szczawnicy i Krościenka n/D już 29 i 30 czerwca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Pieniny Etno Festiwal.

Zapraszamy serdecznie już 23 czerwca na RODZINNY FESTYN ZDROWIA.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 14:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Uzdrowiskowej.

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Dodatkowe Informacje