Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Przyrodniczo – Rekreacyjnego „Jarmuta”.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1151/2 o powierzchni 0.0460 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pózn. zm.) informuję, że w dniu 25.08.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa wieży widokowej na Dzwonkówce” w granicach działki nr ewid. 37/4, obręb 0004 Szczawnica, w rejonie szczytu górskiego Przysłop, przy szlaku turystycznym /Głównym Szlaku Beskidzkim, na odcinku Krościenko nad Dunajcem – Przehyba/.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pózn. zm.) informuję, że w dniu 25.08.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji p.n.: „Budowa wieży widokowej na Skałce” w granicach działki nr ewid. 428, obręb 0004 Szczawnica, w rejonie szczytu górskiego Skałka, przy szlaku turystycznym /Głównym Szlaku Beskidzkim, na odcinku Krościenko nad Dunajcem – Przehyba/.

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 31 sierpnia 2023 r, o godz. 16:30, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.