Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Poniedziałek, 24 maja 2021 Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 31 maja 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica).

Porządek obrad sesji

Poniedziałek, 24 maja 2021 RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica Piątek, 21 maja 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty konkurs ofert w roku 2021. - szczegóły w zarządzeniu:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17.05.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17.05.2021 r. Czwartek, 13 maja 2021 Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2021 roku, o godzinie 15.00.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica Środa, 12 maja 2021 W dniu 5 maja 2021 r. zakończył się otwary konkurs na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2021 dla organizacji pozarządowych.