Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1467/10 o powierzchni 0.630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej został zakończony wynikiem pozytywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 marca 2024 r do 16 kwietnia 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 25 marca 2024 roku (poniedziałek), o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działek ewid. Nr 161/1 i 5/6 o powierzchni 0.2140 ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej oraz część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 1.0859 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy został zakończony wynikiem pozytywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do: dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, najmu w trybie bezprzetargowym,sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.