Trening systemu alarmowania

Trening systemu alarmowania Piątek, 30 lipca 2021 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu –...

Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy

Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy Środa, 21 lipca 2021 Zadanie: Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy ujętego na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim oraz w związku z Porozumieniem w sprawie określenia...

Porządek posiedzenia Komisji

Poniedziałek, 19 lipca 2021 Porządek posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 22 lipca 2021 roku, o godzinie 15.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czwartek, 15 lipca 2021 1. Stanowisko pracy: Stanowisko ds. kadr i BHP

Porządek obrad sesji

Czwartek, 15 lipca 2021 RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

Informacja

Wtorek, 29 czerwca 2021 Szczawnica,  23 czerwca 2021 r.