Przejdź do stopki

Wydawanie zaśw. potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

Treść
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Podanie własnoręcznie sporządzone.
2. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim Oswiadczenie_alkohol_2005.doc (22.00 Kb).
3.  Dowód wpłaty za korzystanie z zezwoleń (kwit wpłaty do wglądu).

Opłaty:
- za zaświadczenie - 11,00 zł (w znaczkach skarbowych)
- za podanie 5 zł (w znaczkach skarbowych)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00
 
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Do 14 dni od momentu złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica -  Referat Spraw Społecznych
Nr pokoju:  06 parter
Nr telefonu: (018) 2622203 wew. 27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. Nr 147 poz 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Uwagi:
Placówka prowadząca sprzedaż napojów alkoholowych otrzymuje zaświadczenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach celem okazania przedsiębiorcy zaopatrującego dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe.

Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
data aktualizacji: 03.01.2006 r.