Przejdź do stopki

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść


Wymagane dokumenty:
Wniosek  o wydanie jednorazowego zezwolenia własnoręcznie sporządzony przez wnioskodawcę wraz z kserokopią stałego zezwolenia na sprzedaż  napojów  alkoholowych i dowodem wpłaty za korzystnie z tego zezwolenia  /nie dotyczy jednostek OSP /.

Opłaty:
Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5 zł, (w znaczkach)
  • za każdy załącznik - 0,50 zł, (w znaczkach)

Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy nr. konta: 32 1020 3466 0000 9502 0004 3760 lub w kasie urzędu - parter od poniedziałku do piątku w godz. od  8.00 do 14.00 przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni (zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.)

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica - Referat Spraw Społecznych
Nr pokoju:  06 parter
Nr telefonu: (018) 2622203 wew. 27

Godziny Urzędowania:
 poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
 wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł.

Podstawa prawna:
Art. 18 1Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  1982r. , z 2002 r., Nr 147, poz. 1231,  z późniejszymi zmianami)

Uwagi:
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do dwóch dni.
 
Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
data aktualizacji: 03.01.2006 r.