Przejdź do stopki

Zawieszenie działalności gospodarczej

Treść

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Do pobrania w formacie PDF Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami

Sprawę możesz załatwić osobiście w UMiG Szczawnica (Referat Spraw Obywatelskich, nr pokoju: 17  II piętro, nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 41) lub przez internet w systemie  CEIDG.

 

 

 

Tak było do 30.06.2011r

 

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zawieszenie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 
/.pdf z mozliwością edycji/

Wypełniając wniosek należy kierować się instrukcją wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek o zawieszenie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

  • wnioskiem o zmianę do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny)
  • zgłoszeniem aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontunuaowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)

 

Opłaty:
zwolniony z opłat

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica -  Referat Spraw Obywatelskich
Nr pokoju: 17  II piętro
Nr telefonu: (018) 262 22 03 wew. 41

 

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
wtorek - piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Podstawa prawna:
art. 7ba ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami ),

art.14a ustawy z dnia 02 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2007 r nr 155 poz. 1095 z pózn. zmianami/

 

 

Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
data aktualizacji: 23.01.2009 r.


Nowy, jednolity dla całej Polski, wzór wniosku w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 31.03.2009r OGŁOSZENIE