Przejdź do stopki

Zmiany kodów PKD2004 na kody PKD2007

Treść

OGŁOSZENIE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Zmiany kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.


Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy informuje, że w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. nr 251 poz. 1885 i 1886)
od dnia 1 stycznia 2008 r. wpis podmiotów zgłaszających działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej następuje według kodów PKD 2007.

Oznacza to, że zarówno osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, jak i osoby dokonujące zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
po 1 stycznia 2008 r. mają obowiązek sklasyfikować swoją działalność według nowych kodów PKD 2007.

Ponadto zgodnie z par. 3.1 w/w rozporządzenia od dnia 1 lipca 2008 do grudnia 2009 r. przedsiębiorcy zostanie sukcesywnie dokonana operacja przeklasyfikowania według kodów PKD 2007 działalność podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.